Komunikaty

2 marca 2021r.

Ankieta dla położnych

1 marca 2021r.

Komunikat w sprawie terminu złożenia wniosku o wysłanie dyplomu drogą listowną

4 lutego 2021r.

Ankieta dotycząca funkcjonowania pielęgniarek i położnych w miejscu pracy

30 grudnia 2020r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2020 roku

5 października 2020r.

Program promocji aktywności fizycznej  “8 tygodni do zdrowia”

25 września 2020r.

Komunikat w sprawie realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

31 sierpnia 2020r.

Komunikat w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

23 marca 2020r.

Komunikat w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych

7 sierpnia 2019r.

Komunikat w sprawie planowania egzaminów państwowych

22 lipca 2019r.

Komunikat w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

29 kwietnia 2019r.

Komunikat w sprawie składania za pośrednictwem SMK dokumentów do państwowego egzaminu specjalizacyjnego

18 października 2018r.

Komunikat  w sprawie  wygenerowania Elektronicznych Kart Kształcenia dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych

20 września 2018r.

Komunikat w sprawie zamieszczania nazwy organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych podczas tworzenia konta w systemie SMK

4 kwietnia 2018r.

Komunikat w sprawie przebiegu procesu kształcenia

13 lutego 2018r.

Podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pielęgniarki szkolnej”

25 września 2017r.

Komunikat w sprawie odsyłania planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

17 sierpnia 2017r.

Stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie wpisu spółek cywilnych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

8 sierpnia 2017r.

Komunikat w sprawie wzorów oświadczeń stanowiących załączniki do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem SMK

11 maja 2017r.

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)