Komunikaty

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu specjalistycznego Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych

28 kwietnia 2023r.

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku

17 stycznia 2023r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek.

28 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek.

23 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek.

23 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji programu kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych.

22 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku

9 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych

7 grudnia 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego dla pielęgniarek

21 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych

17 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi dla pielęgniarek

15 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek

15 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek

14 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek

10 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie aktualizacji programów dedykowanych dla pielęgniarki systemu

8 listopada 2022r.

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

3 października 2022r.

Komunikat w sprawie aktualizacji programu kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych

29 kwietnia 2022r.

Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpienia do egzaminu państwowego

20 kwietnia 2022r.

Komunikat w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

19 kwietnia 2022r.

Komunikat w sprawie dokonania zmiany w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dotyczącej funkcjonalności w zakresie terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego na sesje wiosenne

4 kwietnia 2022r.

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów

24 marca 2022r.

Ankieta dla położnych

2 marca 2021r.

Komunikat w sprawie terminu złożenia wniosku o wysłanie dyplomu drogą listowną

1 marca 2021r.

Ankieta dotycząca funkcjonowania pielęgniarek i położnych w miejscu pracy

4 lutego 2021r.

Program promocji aktywności fizycznej  "8 tygodni do zdrowia"

5 października 2020r.

Komunikat w sprawie realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

25 września 2020r.

Komunikat w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

31 sierpnia 2020r.

Komunikat w sprawie wydłużenia czasu trwania szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych

23 marca 2020r.

Komunikat w sprawie planowania egzaminów państwowych

7 sierpnia 2019r.

Komunikat w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

22 lipca 2019r.

Komunikat w sprawie składania za pośrednictwem SMK dokumentów do państwowego egzaminu specjalizacyjnego

29 kwietnia 2019r.

Komunikat  w sprawie  wygenerowania Elektronicznych Kart Kształcenia dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych

18 października 2018r.

Komunikat w sprawie zamieszczania nazwy organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych podczas tworzenia konta w systemie SMK

20 września 2018r.

Komunikat w sprawie przebiegu procesu kształcenia

4 kwietnia 2018r.

Podręcznik „Standardy postępowania i metodyka pielęgniarki szkolnej”

13 lutego 2018r.

Komunikat w sprawie odsyłania planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

25 września 2017r.

Stanowisko Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie wpisu spółek cywilnych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

17 sierpnia 2017r.

Komunikat w sprawie wzorów oświadczeń stanowiących załączniki do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem SMK

8 sierpnia 2017r.

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

11 maja 2017r.