17 stycznia 2023

Komunikat w sprawie sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551, z późn. zm.), informuje, że dnia 10 stycznia 2023 r. upłynął termin przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2022 roku.

W związku z powyższym Centrum prosi o pilne przesłanie wypełnionego formularza sprawozdania do dnia 23 stycznia 2023 r., zgodnie z wytycznym zawartymi w załączonym komunikacie lub informacji o nie realizowaniu kształcenia w 2022 r.