27 lutego 2024

Komunikat w sprawie stażu pracy w zawodzie wymaganego do zakwalifikowania na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że staż pracy w zawodzie wymagany do zakwalifikowania na specjalizację pielęgniarki lub położnej powinien być uzyskany w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, co wynika z art. 67 ust 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022r., poz. 2702 z późn. zm.) oraz stanowiska Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2023r., w którym stwierdza się, że cyt.: „…….w związku z tym, że nie można uznać za równoważną działalność zawodową pielęgniarki i położnej w każdym państwie trzecim, z wykonywaniem tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej RP, należy przyjąć, że wymagany staż pracy powinien dotyczyć stażu pracy zdobytego w Polsce lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej.”

W związku z powyższym zaleca się bezwzględne stosowanie przepisów w powyższym zakresie