4 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie dokonania zmiany w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) dotyczącej funkcjonalności w zakresie terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego na sesje wiosenne

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 14 marca 2022 r., Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że dokonano zmiany w funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych polegającej na przesunięciu terminu składania wniosków o zakwalifikowanie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego na sesje wiosenne z 31 października na 30 listopada.