Komunikaty archiwalne

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2021 roku

17 grudnia 2021r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2020 roku

30 grudnia 2020r.

Komunikat w sprawie realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

24 września 2020r.

Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu - zasady zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, warunkujące bezpieczeństwo podczas przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego 

1 czerwca 2020r.

Komunikat w sprawie odbioru dyplomów z egzaminu państwowego

28 maja 2020r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019 roku 

30 grudnia 2019r.

Komunikat w sprawie aktualizacji Części 3 w module I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji we wszystkich programach szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych

6 sierpnia 2019r.

Komunikat w sprawie wydawania dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

28 maja 2019r.

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu

28 stycznia 2019r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2018 roku

13 grudnia 2018r

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu egzaminu państwowego

28 września 2018r.

Komunikat w sprawie zmiany wyników państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

20 lipca 2018r.

Komunikat dotyczący wyjaśnienia do komunikatu w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych

22 czerwca 2018r.

Komunikat w sprawie zdawalności na państwowym egzaminie państwowym

4 kwietnia 2018r.

Komunikat w sprawie oświadczenia złożonego przez organizatorów szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków publicznych, które rozpoczęły się w 2017 roku

20 lutego 2018r.

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2017 roku

18 grudnia 2017r.

Zalecenia dotyczące opracowania regulaminu egzaminu wstępnego na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych

9 sierpnia 2017r.

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

28 kwietnia 2017r.

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia na podstawie zaktualizowanych programów kształcenia

12 kwietnia 2017r.