Kursy specjalistyczne

PROGRAMY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r. poz. 562, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Programy kursów specjalistycznych stanowią jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 31.08.2017r. 

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

Programy kursów specjalistycznych dla położnych:

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych: