8 listopada 2022

Komunikat w sprawie aktualizacji programów dedykowanych dla pielęgniarki systemu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 25 października 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dedykowanych dla pielęgniarki systemu opracowany na podstawie art. 78 i 79 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551 z późn. zm.).

 

Zaktualizowane programy szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, pediatrycznego, ratunkowego oraz kursów kwalifikacyjnych ww. dziedzinach a także w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, są  udostępnione na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.