29 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie aktualizacji programu kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programu kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych opracowany na podstawie art. 78 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551 i 583).

Zaktualizowany program kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych zostanie  udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  z dniem wejścia w życie, tj.  13 maja 2022r.

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust.3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.