7 grudnia 2022

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia programu nowego kursu specjalistycznego Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 23 listopada 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził program nowego kursu specjalistycznego Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych opracowany na podstawie art. 78  ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 551 z późn. zm.).

Program nowego kursu specjalistycznego Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii dla położnych jest udostępniony na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).