publikacja: 25 września2017

aktualizacja: 08.09.2023

Komunikat w sprawie odsyłania planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że prośbę o odesłanie planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), o których mowa w art. 80 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2407 z późn. zm.), należy przesyłać na adres: ksztalcenie@ckppip.edu.pl