25 września2017

Komunikat w sprawie odsyłania planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że prośbę o odesłanie planów kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), o których mowa w art. 80 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 z późn. zm.), należy przesyłać na adres: ksztalcenie@ckppip.edu.pl