publikacja: 20.09.2018

aktualizacja: 08.09.2023

Komunikat w sprawie zamieszczania nazwy organizatora kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych podczas tworzenia konta w systemie SMK

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że organizator kształcenia spełniający warunki art. 75 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022r., poz. 2407 z późn. zm.), podczas  tworzenia konta w systemie SMK, w wierszu „Nazwa pełna jednostki” powinien wpisywać nazwę jednostki odpowiadającą nazwie zamieszczonej w dokumencie założycielskim,  potwierdzającym dokonanie wpisu, w szczególności np.: w Rejestrze przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych lub nazwie wynikającej  z aktu prawnego na podstawie którego został utworzony np.: w przypadku uczelni publicznych.

Wycinek wskazujący obszar, w którym należy wpisać prawidłową nazwę jednostki. 

obraz wycinka

Jednocześnie  Centrum informuje, że Organizator powinien posiadać w systemie SMK  jedno konto, gdyż to umożliwia jego prawidłową identyfikację, zgodną z dokumentem założycielskim. W sytuacji posiadania kilku kont ze statusem „aktywny”, Organizator, w celach porządkujących, winien wystąpić do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,  z wnioskiem o dezaktywację dodatkowych kont.