24 marca 2022

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów

W związku z wchodzącym w życie w dniu  5 kwietnia 2022 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że dotychczas wydane dyplomy uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty zachowują ważność i nie wymagają wymiany.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem od sesji jesiennej 2022 r. dyplomy będą wydawane na nowych wzorach. Obie wersje dyplomów zachowują równoważny status.