Postępowanie kwalifikacyjne

18 września 2019

Zalecenia dotyczące opracowania regulaminu egzaminu wstępnego na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych

8 sierpnia 2017

Powoływanie przedstawiciela właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych w skład komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego

14 grudnia 2016

Powoływanie konsultanta wojewódzkiego w skład komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji dofinansowanej przez Ministra Zdrowia