Postępowanie kwalifikacyjne

Komunikat w sprawie stażu pracy w zawodzie wymaganego do zakwalifikowania na szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

27 lutego 2024

Zalecenia dotyczące opracowania regulaminu egzaminu wstępnego na specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych

18 września 2019

Powoływanie przedstawiciela właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych w skład komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego

8 sierpnia 2017

Powoływanie konsultanta wojewódzkiego w skład komisji kwalifikacyjnej dla specjalizacji dofinansowanej przez Ministra Zdrowia

14 grudnia 2016