Zapraszamy do zapoznania się z treścią podręcznika „Standardy postępowania
i metodyka pielęgniarki szkolnej”

Podręcznik opracowany w Instytucie Matki i Dziecka jest aktualizacją wydawnictwa „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej”, które powstało w Zakładzie Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD w 2003 roku w ramach Programu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

Publikacja jest opatrzona numerem ISBN i jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka http://www.imid.med.pl/pl/do-pobrania z możliwością nieodpłatnego pobierania.