5 marca 2024

Komunikat w sprawie terminów egzaminów państwowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 115) egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu egzaminu państwowego Centrum nie później niż 30 dni przed datą egzaminu powiadamia pielęgniarkę lub położną za pomocą SMK o kodzie zdającego, dacie i miejscu egzaminu w danej dziedzinie, co znajduje potwierdzenie w § 13 ust 3 ww. rozporządzenia.

Obecnie Centrum finalizuje procedurę udzielania zamówienia  publicznego na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminów państwowych w danej sesji egzaminacyjnej i informacje o dacie oraz miejscu przeprowadzania egzaminu zostaną niezwłocznie przekazane uczestnikom egzaminu, z zachowaniem ww. przepisów oraz zamieszczone na stronie internetowej Centrum.