Informacje dla zdających

Informacja o wysokości opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę, położną za egzamin państwowy

Komunikat w sprawie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

29 listopada 2023

Komunikat w sprawie nowych wzorów dyplomów

24 marca 2022

Komunikat w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

22 lipca 2019

Komunikat w sprawie składania za pośrednictwem SMK dokumentów do państwowego egzaminu specjalizacyjnego

29 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie  wygenerowania Elektronicznych Kart Kształcenia dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych

18 października 2018