20 kwietnia 2022

Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpienia do egzaminu państwowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

  1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
  3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
  4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
  5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.