18 marca 2024

Zaproszenie do korzystania z projektu "Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego"

Zapraszamy do skorzystania z projektu “Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego” (Med vs. Fake), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który od niemal 3 lat jest realizowany przez zespół Konsorcjum Naukowego, składającego się z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (jako lidera), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu SWPS oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Główny celem projektu jest podniesienie zaufania do szczepień ochronnych w Polsce poprzez opracowanie narzędzi skłaniających pacjentów do odrzucenia nieprawdziwych twierdzeń medycznych w zakresie szczepień (tzw. medyczny fakenews). W projekcie badane są mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących szczepień, które będą podstawą do dopasowania ostatecznego kształtu narzędzi do grup docelowych, tak aby odpowiedzieć na ich potrzeby i osiągnąć zakładany rezultat, jakim jest spadek liczby odmów szczepień.

W ramach projektu można również skorzystać z bezpłatnego kursu dla pielęgniarek i położnych Szczepienia ochronne – aspekty medyczne i prawne