Plan egzaminów państwowych w sesji wiosennej 2021r.

 1. Ochrona zdrowia pracujących – 56 osób przystępujących do egzaminu
 2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – 624 osoby przystępujące do egzaminu
 3. Pielęgniarstwo chirurgiczne – 374 osoby przystępujące do egzaminu
 4. Pielęgniarstwo epidemiologiczne – 55 osób przystępujących do egzaminu
 5. Pielęgniarstwo geriatryczne – 110 osób przystępujących do egzaminu
 6. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – 388 osób przystępujących do egzaminu
 7. Pielęgniarstwo internistyczne – 531osób przystępujących do egzaminu
 8. Pielęgniarstwo neonatologiczne – 100 osób przystępujących do egzaminu
 9. Pielęgniarstwo onkologiczne – 101 osób przystępujących do egzaminu
 10. Pielęgniarstwo operacyjne – 326 osób przystępujących do egzaminu
 11. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – 30 osób przystępujących do egzaminu
 12. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – 110 osób przystępujących do egzaminu
 13. Pielęgniarstwo pediatryczne – 118 osób przystępujących do egzaminu
 14. Pielęgniarstwo psychiatryczne – 184 osoby przystępujące do egzaminu
 15. Pielęgniarstwo ratunkowe – 28 osób przystępujących do egzaminu
 16. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – 246 osób przystępujących do egzaminu
 17. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – 85 osób przystępujących do egzaminu
Łączna liczba osób przystępujących do egzaminu w sesji wiosennej 2021r. – 3466