Plan egzaminów państwowych w sesji jesiennej 2023r.

Lp.

Nazwa dziedziny

Łączna liczba wniosków

1.

Ochrona zdrowia pracujących

12

2.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

2 227

3.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

2357

4.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

221

5.

Pielęgniarstwo geriatryczne

100

6.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

1 252

7.

Pielęgniarstwo internistyczne

2 276

8.

Pielęgniarstwo neonatologiczne

289

9.

Pielęgniarstwo onkologiczne

412

10.

Pielęgniarstwo operacyjne

569

11.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

194

12.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

251

13.

Pielęgniarstwo pediatryczne

473

14.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

601

15.

Pielęgniarstwo ratunkowe

194

16.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

785

17.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

274

Razem

 

12 487