Plan egzaminów państwowych w sesji wiosennej 2024r.

Lp.

Nazwa dziedziny

Łączna liczba wniosków

1.

Ochrona zdrowia pracujących

84

2.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

770

3.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

801

4.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

91

5.

Pielęgniarstwo geriatryczne

113

6.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

413

7.

Pielęgniarstwo internistyczne

903

8.

Pielęgniarstwo neonatologiczne

189

9.

Pielęgniarstwo onkologiczne

97

10.

Pielęgniarstwo operacyjne

191

11.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

95

12.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

122

13.

Pielęgniarstwo pediatryczne

187

14.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

313

15.

Pielęgniarstwo ratunkowe

107

16.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

613

17.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

40

Razem

 

5 129