Plan egzaminów państwowych w sesji jesiennej 2024r.

Lp.

Nazwa dziedziny

Łączna liczba wniosków

1.

Ochrona zdrowia pracujących

54

2.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

1 849

3.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

1 740

4.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

157

5.

Pielęgniarstwo geriatryczne

117

6.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

844

7.

Pielęgniarstwo internistyczne

1 933

8.

Pielęgniarstwo neonatologiczne

348

9.

Pielęgniarstwo onkologiczne

330

10.

Pielęgniarstwo operacyjne

471

11.

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

241

12.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

344

13.

Pielęgniarstwo pediatryczne

427

14.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

477

15.

Pielęgniarstwo ratunkowe

181

16.

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

685

17.

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

174

Razem

 

10 372