18 października 2018 

Komunikat w sprawie wygenerowania Elektronicznych Kart Kształcenia dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się do wszystkich organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczęły się począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., tj.: za pośrednictwem Systemu SMK, o sprawdzenie, czy każdy uczestnik specjalizacji posiada wygenerowaną Elektroniczną Kartę Kształcenia (EKK).

Centrum przypomina, że zgodnie z § 10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761),  jednym z warunków ubiegania się o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego jest złożenie wniosku (za pośrednictwem Systemu SMK),  do którego należy dołączyć EKK.

W związku z powyższym brak EKK uniemożliwi pielęgniarce, położnej złożenie wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, a tym samym przystąpienie do egzaminu państwowego.