Sprawozdania z realizacji kształcenia

DANE WYNIKAJĄCE Z ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, na podstawie informacji przedkładanych przez organizatorów, dotyczących realizacji kształcenia w danym roku, przygotowuje coroczne sprawozdania. Celem prowadzonych działań jest przygotowanie raportu charakteryzującego kształcenie podyplomowe na terenie całego kraju.

Dane dotyczące realizacji kształcenia w danym roku zawarte są w plikach: