29 listopada 2023

Komunikat w sprawie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu z Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z § 17 ust. 2 Regulaminu Egzaminu Państwowego osoby, które złożyły wniosek o egzamin w formie elektronicznej za pomocą SMK mają możliwość wygenerowania  w SMK zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu. Wymaga to zalogowania się na własne konto w SMK. Zaświadczenie takie cechuje autentyczność i wiarygodność.

Wygenerowane zaświadczenie przypisane jest danej osobie, a jego treść jest niemodyfikowalna. W związku z powyższym, Centrum nie wydaje dodatkowych zaświadczeń, ani nie potwierdza autentyczności dodatkowymi autoryzacjami (np. pieczęć CKPPiP).

Ponadto Centrum informuje, że nie jest stroną, która decyduje o akceptacji zaświadczenia przez pracodawcę.