24 listopada 2023

Komunikat w sprawie zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia aktualizacji 8 programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w zakresie zadania 1.8. Narodowej Strategii Onkologicznej

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację 8 programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, opracowaną na podstawie art. 78  ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022 poz. 2702 z późn. zm.) w ramach zadania 1.8 Narodowej Strategii Onkologicznej.

Zaktualizowane programy szkoleń zostały udostępnione na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 ww. ustawy, kształcenie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończenia danej edycji kształcenia.