1 marca 2021

Komunikat w sprawie terminu złożenia wniosku o wysłanie dyplomu drogą listowną

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że zgodnie z § 19 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Egzaminu Państwowego, wniosek o wysłanie dyplomu drogą listowną (załącznik nr 11) należy złożyć nie wcześniej niż 60 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu dla danej dziedziny.

Centrum informuje, że wniosek o wysłanie dyplomu złożony przed upływem 60 dni od daty ogłoszenia wyników pozostanie bez rozpoznania