17 sierpnia 2023

Komunikat w sprawie miejsc noclegowych dla zdających egzamin państwowy w sesji jesiennej 2023 r.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że wszelkie sprawy związane z zapewnieniem miejsca noclegowego dla osób zdających egzamin państwowy pozostają po stronie zdającego.  Zarówno  Centrum jak i EXPO XXI Sp. z o.o., (jako organizator miejsca egzaminu)  nie zajmują się rezerwacją miejsc noclegowych, jak również udzielaniem informacji w tym zakresie.