publikacja: 03.10.2022

aktualizacja: 08.09.2023 

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że   istnieją podmioty, które  publikują w Systemie SMK  plany dla kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych, a tym samym proponują pielęgniarkom i położnym udział w kształceniu, które następnie prowadzą z pomięciem tego systemu. 

W związku z powyższym Centrum prosi aby wszystkie osoby zainteresowane kształceniem:

  • weryfikowały uprawnienia podmiotu w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych  właściwej ze względu na miejsce podejmowanego kształcenia lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • dokonywały rejestracji na kształcenie korzystając wyłącznie z SMK,
  • po zakwalifikowaniu na dany  rodzaj kształcenia sprawdziły czy  posiadają w SMK Elektroniczną Kartę Kształcenia, która stanowi jedyny dowód ukończenia szkolenia/kursu i warunek przystąpienia do egzaminu końcowego/państwowego.