3 paździenika 2022

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że  w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) podmiot o nazwie: CKU – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 1 lok.201, 53-329 Wrocław, który nie posiada statusu organizatora kształcenia, opublikował plany dla kursów specjalistycznych, a tym samym proponuje pielęgniarkom i położnym udział w kształceniu do którego, według stanu na dzień 29 września 2022r., nie posiadał uprawnień.

W związku z powyższym Centrum prosi aby wszystkie osoby zainteresowane kształceniem:

  • weryfikowały uprawnienia podmiotu w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych  właściwej ze względu na miejsce podejmowanego kształcenia lub w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
  • dokonywały rejestracji na kształcenie korzystając wyłącznie z SMK,
  • po zakwalifikowaniu na dany  rodzaj kształcenia sprawdziły czy  posiadają w SMK Elektroniczną Kartę Kształcenia, która stanowi jedyny dowód ukończenia szkolenia/kursu i warunek przystąpienia do egzaminu końcowego/państwowego.