22 lipca 2019

Komunikat w sprawie weryfikacji danych osobowych oraz numeru PWZ w SMK

W związku z procedowaniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego złożonych za pomocą SMK,  Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych obserwuje dużą różnorodność w zakresie wpisywania danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska oraz Numeru Prawa Wykonywania Zawodu. Prawidłowe zapisanie ww. danych w SMK jest istotne z uwagi na fakt, że zostaną zamieszczone na dyplomie uzyskania tytułu specjalisty.

W związku z powyższym Centrum zwraca się z prośbą o weryfikację danych w profilu użytkownika. W tym celu, należy zalogować się do SMK, wybrać kafelek – „Mój Profil” i po użyciu przycisku „Edytuj” dokonać zmian w danych osobowych tj. w polu – imię, drugie imię i nazwisko. Każda dana zawarta w ww. polach powinna zaczynać się wielką literą, a kolejne małymi literami. W przypadku nieposiadania drugiego imienia należy zostawić puste pole, a w sytuacji posiadania nazwiska dwuczłonowego należy zarówno pierwszy człon jak również drugi napisać z wielkiej litery lub zgodnie z dokumentem tożsamości.

W celu dokonania weryfikacji numeru PWZ należy zalogować się do SMK, wybrać kafelek – „Wniosek o modyfikację uprawnień”, a następnie kafelek – „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień”. Po wybraniu tej funkcji należy prawidłowo wpisać numer PWZ, który powinien zawierać ciąg 7 cyfr zakończonych wielką literą P (dla pielęgniarki) lub wielką literą A (dla położnej). Dokonane zmiany należy zapisać i przesłać do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, celem weryfikacji uprawnień.

Dokonanie powyższych aktualizacji zniweluje pojawiające się nieprawidłowości w zakresie danych osobowych i numeru PWZ.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełnione pola w profilu użytkownika.