Komunikaty archiwalne 2019

30 grudnia 2019

Komunikat w sprawie przesłania sprawozdania z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2019 roku 

28 maja 2019

Komunikat w sprawie wydawania dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

28 stycznia 2019

Komunikat w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu