28 maja 2019

Komunikat w sprawie wydawania dyplomów uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Dyplomy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa i dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wydawane są w siedzibie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w dniach:

 

poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00

wtorek w godz. 9.00 – 12.00

czwartek w godz. 12.00 –16.00

piątek w godz. 9.00 – 14.00

UWAGA!

  1. Dyplomy uzyskania tytułu specjalisty wydawane są osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu państwowego po okazaniu dowodu tożsamości.
  2. Osoba upoważniona do odbioru dyplomu uzyskania tytułu specjalisty powinna:

posiadać upoważnienia sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum dostępnym w kafelku Formularze, tylko i wyłącznie od osób, które uzyskały tytuł specjalisty w danej dziedzinie (data na upoważnieniu nie powinna być wcześniejsza od daty egzaminu, upoważnienie  do odbioru dyplomu powinno być wystawione tylko na jedną osobę),

legitymować się dowodem tożsamości,

przygotować upoważnienia w porządku alfabetycznym,

przy  większej liczbie dyplomów wysłać listę drogą elektroniczną do Centrum, celem ich przygotowania.