Elementor #2891

Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA AKTUALNE

13 listopad 2020

KA.260.2.2020.JN

Zamówienie na zapewnienie pomieszczeń i infrastruktury technicznej dla przeprowadzenia egzaminu państwowego dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej w roku 2021

ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE

Leave a Comment