Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Udział w pracach zespołu opiniującego wniosek pielęgniarki ubiegającej się o zwolnienie z obowiązku odbywania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki"

Opublikowano: 17.05.2023

Zmiana: 25.05.2023