Zapytanie ofertowe

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zaprasza do złożenia oferty na: „Wybór zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego w zakresie opieki koordynowanej w ramach porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz wybór recenzentów"

Opublikowano: 21.06.2024

Zmiana: 02.07.2024