Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych przeprowadzonego w dniu 19 września 2022 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 20.09.2022r