Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 13.04.2023 r.