Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 25.04.2023 r.