Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przeprowadzonego w dniu 17 kwietnia 2023 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 18.04.2023 r.