Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 11.04.2024 r.