Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących przeprowadzonego w dniu 19 września 2023 r. w Warszawie o godz. 12:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano …09.2023