Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 12.04.2024 r.