Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego przeprowadzonego w dniu 8 maja 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 13.05.2024 r.