Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego przeprowadzonego w dniu 10 maja 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 15.05.2024 r.