Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego przeprowadzonego w dniu 7 maja 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 11.05.2024 r.