Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 25.04.2024 r.