Wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego przeprowadzonego w dniu 11 kwietnia 2024 r. w Warszawie o godz. 11:00

Egzamin zaliczyły osoby, które uzyskały minimum 84 punkty.

Wyniki opublikowano 16.04.2024 r.