Status prawny

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 10) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 29).

Opublikowany 06.01.2021r. – Ewa Kiryłowicz