Przydatne linki

obraz z napisem http://www.

Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/zdrowie/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.nipip.pl

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
http://www.boipip.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
http://www.oipip-bp.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
http://www.oipip.bialystok.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
http://www.oipip.bydgoszcz.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
http://www.oipip-chelm.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
http://www.oipipciechanow.com.pl  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
http://www.oipip.czest.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
http://oipip.elblag.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
http://www.oipip.gda.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie
http://www.oipip.gorzow.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
http://www.oipip.jgora.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
http://www.oipip.kalisz.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
http://www.izbapiel.katowice.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
http://www.sipip.kielce.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
http://www.oipip-koszalin.org

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie
http://www.oipip.konin.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie 
http://www.moipip.org.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
http://www.oipip.krosno.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
http://www.oipipleszno.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
http://www.oipip.lublin.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
http://www.oipp.lodz.pl 

Nowosądecka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.bip.noipip.iap.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
http://www.oipip.olsztyn.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
http://oipip.opole.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
http://oipip.ostroleka.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile
http://www.oipip.pila.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku
http://www.oipip.plocknet.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
http://www.oipip-poznan.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
http://www.oipip-przeworsk.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
http://www.orpip.radom.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
http://www.oipip.rzeszow.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
http://oipip.siedlce.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ziemi Sieradzkiej
http://www.oipipsieradz.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
http://www.oipip.slupsk.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
http://www.oipip-suw.osti.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
http://www.sipip.szczecin.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
http://www.oipiptarnow.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
http://www.oipip.torun.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
http://www.oipip.walbrzych.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
http://www.woipip.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
http://www.izbapiel.wloclawek.pl 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
http://www.doipip.wroc.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
http://www.oipip.eu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
http://www.oipip.zgora.pl 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
https://www.ptp.net.pl/

Polskie Towarzystwo Położnych
http://www.ptpol.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
http://www.ptpaio.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych
http://ptpn.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych
http://www.ptps.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
http://www.ptpipn.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
http://www.ptpa.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
http://www.ptpop.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego
http://www.ptpr.org.pl

Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych
http://www.tpipo.pl/

Sekcja Pielęgniarstwa I Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
http://www.sptm.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
http://www.pspe.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
http://www.pspipp.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych
http://www.pspo.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
http://pspp.eu

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
http://sed-edu.pl/

Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa
http://smp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej
http://www.kspms.org

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
http://www.osibialystok.pl

Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
http://www.ksi.jgora.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
http://www.kspipp.pl

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
http://www.pfed.org.pl

Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce
http://moipip.org.pl/kolegium/index.html

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
http://www.frpp.org.pl

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych

https://ptnefro.pl

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych

https://pspu.pl/kontakt

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek
http://www.icn.ch

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
http://www.efnweb.eu

Światowa Organizacja Zdrowia
http://www.who.int

Magazyn Pielęgniarki i Położnej
https://nipip.pl/samorzad/wydawnictwa/mpip/

Problemy Pielęgniarstwa
https://www.termedia.pl

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
Wydawnictwo Tecmedia
http://termedia.pl

Wydawnictwo Lekarskie PZWL
http://www.pzwl.pl

Służba Zdrowia
http://www.sluzbazdrowia.com.pl

Rynek Zdrowia
http://www.rynekzdrowia.pl

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
http://czelej.com.pl

Portal instruktażowy dla opiekunów osób nieuleczalnie  chorych
https://bliskochorego.pl/