Kontakt

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

ul.  A. Pawińskiego 5A

02-106 Warszawa

(kompleks budynków Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, budynek D, piętro II)

W korespondencji z Centrum proszę podawać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu)

Sekretariat

tel. 22 592 34 50 

fax. 22 658 47 33

e-mail: sekretariat@ckppip.edu.pl

Biuro Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

tel. 603 793 738

e-mail: a.janczura@ckppip.edu.pl

Biuro Analiz i Kształcenia Podyplomowego

tel. 609 311 418

e-mail: e.dudek@ckppip.edu.pl

Biuro Finansowo-Księgowe  

tel. 609 310 151 

e-mail: j.olszewska@ckppip.edu.pl

Biuro Administracyjne   

tel. 697 313 151

e-mail: j.lobodziec@ckppip.edu.pl

NIP: 525 20 92 286

REGON: 013285610

uśmiechnięta pielęgniarka