2 września 2022

Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Perinatalna Opieka Paliatywna

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że Zakład Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dedykowany wraz z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Pilzen (Czechy) organizują Międzynarodową Konferencję Naukową dotyczącą Perinatalnej Opieki Paliatywnej.

Celem konferencji jest upowszechnianie idei perinatalnej opieki paliatywnej. W ramach wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i mocnych stron wdrażania idei opieki skoncentrowanej na potrzebach rodzin po niepomyślnej diagnozie prenatalnej. Ponadto omówione zostaną perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia, uwzględniając również rolę kształcenia przed i podyplomowego.

 Szczegółowe informacje i rejestracja https://www.cmkp.edu.pl/konferencja-perinatalna-opieka-paliatywna-rejestracja