8 sierpnia 2017

Komunikat w sprawie wzorów oświadczeń stanowiących załączniki do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem SMK

W celu ujednolicenia treści dokumentów stanowiących załączniki  do harmonogramów kształcenia przesyłanych za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przedstawia, zalecane do wykorzystania, wzory oświadczeń zapewniających posiadanie:

  1. wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny,  o którym mowa w art.75 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki  i położnej (Dz. U. z 2016r. poz.1251 z późn.zm.),
  2. środków dydaktycznych określonych w poszczególnych modułach obowiązującego programu kształcenia zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.