20 lipca 2018

Komunikat w sprawie zmiany wyników państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że w wyniku złożonych zastrzeżeń do zadań egzaminacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, przez osoby zdające egzamin dnia 12 kwietnia 2018 r., Państwowa Komisja Egzaminacyjna uznała w trybie obiegowym za zasadne zastrzeżenie dotyczące merytorycznej poprawności i konstrukcji jednego zadania egzaminacyjnego, a tym samym uznała, iż zadanie było niepoprawnie skonstruowane.

W związku z powyższym Komisja podjęła nową uchwałę z dnia 17 lipca 2018r. o wynikach przedmiotowego egzaminu (§18 ust. 6 Regulaminu Egzaminu Państwowego)